.
بایننس همکاری رسمی خود با کنفدراسیون فوتبال آفریقا و حمایت مالی رسمی از جام مل…

. بایننس همکاری رسمی خود با کنفدراسیون فوتبال آفریقا و حمایت مالی رسمی از جام مل…

. بایننس همکاری رسمی خود با کنفدراسیون فوتبال آفریقا و حمایت مالی رسمی از جام ملت‌های آفریقا را اعلام کرده و آن را بزرگ‌ترین مسابقات فوتبال آفریقایی در دنیا دانسته است. مدیر مالی بایننس از این همکاری ابراز خرسندی کرده و دیدگاه خوشبینانه‌ای نسبت به توسعه بلاک‌چین و...