.
بنا بر آخرین خبر منتشرشده در حساب‌رسمی توییتر اسپراکس (SPA)، تیم توسعه‌دهنده ا…

. بنا بر آخرین خبر منتشرشده در حساب‌رسمی توییتر اسپراکس (SPA)، تیم توسعه‌دهنده ا…

. بنا بر آخرین خبر منتشرشده در حساب‌رسمی توییتر اسپراکس (SPA)، تیم توسعه‌دهنده این پروژه از امروز ۱۷ فوریه استیبل‌کوین USDs را بر بستر آربیتروم راه‌اندازی خواهد کرد و کاربران می‌توانند تا شش ماه با سپرده‌گذاری این استیبل‌کوین، توکن SDL و SPA را دریافت نمایند. . افزایش...