.
مک‌لارن، سازنده خودروهای سوپر اسپرت، از راه‌اندازی آزمایشگاه عملیات ویژه خود خ…

. مک‌لارن، سازنده خودروهای سوپر اسپرت، از راه‌اندازی آزمایشگاه عملیات ویژه خود خ…

. مک‌لارن، سازنده خودروهای سوپر اسپرت، از راه‌اندازی آزمایشگاه عملیات ویژه خود خبر داد که محلی برای پیشرفت آینده استراتژی متاورسی این شرکت است. MSO محلی است که در آن طراحان و مهندسان با همکاری هم، فعالیت‌های خود را به وب۳ گسترش می‌دهند و یک جامعه همفکر و بدون مرزهای...