.
بیت‌کوین پس‌از رسیدن به سطح حمایتی ۳۷۷۰۰ دلاری که در تحلیل‌های قبلی به آن اشار…

. بیت‌کوین پس‌از رسیدن به سطح حمایتی ۳۷۷۰۰ دلاری که در تحلیل‌های قبلی به آن اشار…

. بیت‌کوین پس‌از رسیدن به سطح حمایتی ۳۷۷۰۰ دلاری که در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره شده بود بازگشتی را به سمت اهداف بالاتر آغاز کرده است؛ اما همچنان روند بیت‌کوین نزولی است چراکه هم‌چنان شاهد ایجاد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم. . برای صعودی شدن شرایط عبور از سطح ۴۰۹۰۰...