دستگیری مغز متفکر MTI: وکیل به توافق مربوط به استرداد یوهان اشتاینبرگ به آفریقای جنوبی اشاره می کند

دستگیری مغز متفکر MTI: وکیل به توافق مربوط به استرداد یوهان اشتاینبرگ به آفریقای جنوبی اشاره می کند

زمان خبر:4 دقیقه قبلبا توجه به اینکه یوهان اشتاینبرگ(Johann Steynberg) اکنون در برزیل در بازداشت به سر می برد، یک وکیل اظهار کرده است که آفریقای جنوبی در صورت تمایل به استرداد مدیر عامل، ممکن است مجبور شود به توافقنامه کمک حقوقی موجود با برزیل متوسل شود. با این حال،...