پیتر برانت: اضافه کردن به یک معامله زیان‌ده، ممکن است اشتباهی پرهزینه باشد!

پیتر برانت: اضافه کردن به یک معامله زیان‌ده، ممکن است اشتباهی پرهزینه باشد!

زمان خبر:3 ساعت قبلدر حالی که بسیاری از بیت کوین‌بازان فکر می‌کنند که فروش مداوم، فرصت‌های بیشتری را برای جمع‌آوری در قیمتهای ارزان‌تر فراهم می‌کند، پیتر برانت(Peter Brandt)، چارتیست کهنه‌کار، در توئیت اخیر خود به معامله‌گران در مورد این استراتژی هشدار داد.این معامله...