ضریب اشغال Ryanair برای اولین بار از زمان شروع COVID-19 به 90٪ رسید

ضریب اشغال Ryanair برای اولین بار از زمان شروع COVID-19 به 90٪ رسید

زمان خبر:6 ثانیه قبلضریب اشغال رایان ایر – معیاری برای اینکه یک شرکت هواپیمایی تا چه حد از ظرفیت در دسترس را پر کرده است  – برای اولین بار از زمان شروع همه گیری کووید-19 به بالای 90 درصد رسید زیرا ترافیک در طول دوره مهم تعطیلات عید پاک به شدت افزایش یافت.رایان ایر در...