‌‌
زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool اس…

‌‌ زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool اس…

‌‌ زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool استخراج و منتشر شد، ارتقای شبکه بیت‌کوین نیز فعال گردید. درواقع این اتفاق به‌طور موثر اولین ارتقای عمده کد شبکه را از زمان معرفی سگویت (طرح بهبود بیت‌کوین) در سال ۲۰۱۷ فعال نموده است. . با...
‌
تپ‌روت و اشنور از مزایای استفاده از بیت‌کوین خواهند بود و این امکان را فراهم م…

‌ تپ‌روت و اشنور از مزایای استفاده از بیت‌کوین خواهند بود و این امکان را فراهم م…

‌ تپ‌روت و اشنور از مزایای استفاده از بیت‌کوین خواهند بود و این امکان را فراهم می‌آورند تا کارهای بیشتری با خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش (UTXO) انجام شود. . در حال حاضر، ۳۲۱ بلاک از فعال‌سازی ارتقای موردانتظار فاصله است و باید بر پتانسیل باورنکردنی که بهبود قابلیت...