.
گروه بانکی پیشرو اشپارکاسه آلمانی، شایعه‌های اخیر مبنی بر راه اندازی کیف‌پول ر…

. گروه بانکی پیشرو اشپارکاسه آلمانی، شایعه‌های اخیر مبنی بر راه اندازی کیف‌پول ر…

. گروه بانکی پیشرو اشپارکاسه آلمانی، شایعه‌های اخیر مبنی بر راه اندازی کیف‌پول رمز‌ارزی را تأیید کرده است. . این گروه بانکی پتانسیل آن را دارد تا ۳۷۰ بانک با چیزی در حدود ۵۰ میلیون نفر کاربر را به دنیا ارزهای دیجیتال متصل کند. . این پروژه به کاربران این امکان را...