تا حالا این اصطلاح به گوش شما خورده که این دارایی به اشیاع خرید یا فروش رسیده؟؟!…

تا حالا این اصطلاح به گوش شما خورده که این دارایی به اشیاع خرید یا فروش رسیده؟؟!…

💥تا حالا این اصطلاح به گوش شما خورده که این دارایی به اشیاع خرید یا فروش رسیده؟؟!! 🧑‍🏫بی توجه ازش رد شدید یا معنیش را متوجه شدید؟ 💁‍♂️این پست را حتما چند بار بخونید تا در ذهنتون جابیوفته. 📊در همه ی بازارها مثل بورس،رمزارز و فارکس و … هم همین معنی را داره و لزوما...