:کپشن را بخوانید
موضوع امشب اصطلاحات بورسی

خیلی وقتها ،اصطلاحاتی را می شنویم که…

:کپشن را بخوانید موضوع امشب اصطلاحات بورسی خیلی وقتها ،اصطلاحاتی را می شنویم که…

:✨کپشن را بخوانید✨ 🔴موضوع امشب اصطلاحات بورسی🔴 🔆خیلی وقتها ،اصطلاحاتی را می شنویم که در لحظه اول فکر می کنیم وای چه مفهوم سختی قراره داشته باشه،اما وقتی فقط ۵ دقیقه براش وقت بگذاریم میبینیم خیلی راحت هستش و کاش زودتر در موردش می خوندم. 🔔از اونجایی که در شبکه های...