.
بنا بر قوانین اصلاح‌شده در چین، کارآفرینان چینی که بخواهند از طریق عرضه اولیه …

. بنا بر قوانین اصلاح‌شده در چین، کارآفرینان چینی که بخواهند از طریق عرضه اولیه …

. بنا بر قوانین اصلاح‌شده در چین، کارآفرینان چینی که بخواهند از طریق عرضه اولیه (ICO) به جمع‌آوری سرمایه بپردازند، با پیگرد قانونی و بیش از ۱۰ سال حبس مواجه خواهند بود. چین در قوانین رمزارزی خود، ICOها را در لیست روش‌های غیرقانونی جمع‌آوری کمک‌های مالی قرار داده و...