.
بار دیگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده با اعلام نگرانی‌ و عدم اطمین…

. بار دیگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده با اعلام نگرانی‌ و عدم اطمین…

. بار دیگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده با اعلام نگرانی‌ و عدم اطمینان در مورد شفافیت و نقدینگی، تصمیم در مورد تایید یا رد صندوق قابل معامله (ETF) گری‌اسکیل را به تعویق انداخته است. . این کمیسیون اشاره کرده است که هنوز مطمئن نیست پیشنهاد Grayscale تنها...