.
آگوستین کارستنز،  مدیرکل بانک تسویه حساب ‌های بین‌المللی (BIS) در آخرین اظهارن…

. آگوستین کارستنز، مدیرکل بانک تسویه حساب ‌های بین‌المللی (BIS) در آخرین اظهارن…

. آگوستین کارستنز، مدیرکل بانک تسویه حساب ‌های بین‌المللی (BIS) در آخرین اظهارنظر خود آورده که احتمال دارد اقتصاد دنیا در آستانه دوره تورمی جدیدی باشد. او گفته است که برخلاف نظر انگلستان مبنی بر کاهش تورم، چشم‌انداز تورم جهانی افزایشی است. طبق نظر آگوستین، رشد پی‌درپی...