.
محققان دانشگاه ملی استرالیا با همکاری ارائه‌دهنده اوراکل بلاک‌چین AP13، موفق ش…

. محققان دانشگاه ملی استرالیا با همکاری ارائه‌دهنده اوراکل بلاک‌چین AP13، موفق ش…

. محققان دانشگاه ملی استرالیا با همکاری ارائه‌دهنده اوراکل بلاک‌چین AP13، موفق شدند تا اولین تولیدکننده اعداد تصادفی کوانتومی را راه‌اندازی کنند. QRNG این امکان را برای نهادهای Web3 فراهم می‌آورد تا به یک سیستم تولید اعداد تصادفی غیرقابل ‌پیش‌بینی دسترسی داشته باشند...