.
تقی مهری، رئیس کنونی سازمان وظیفه عمومی ناجا،  در جلسه قرارگاه احضار و اعزام م…

. تقی مهری، رئیس کنونی سازمان وظیفه عمومی ناجا، در جلسه قرارگاه احضار و اعزام م…

. تقی مهری، رئیس کنونی سازمان وظیفه عمومی ناجا، در جلسه قرارگاه احضار و اعزام مشمولان غایب خدمت دوره ضرورت در ستاد فرماندهی انتظامی گلستان، گفته است که با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مجلس و دولت، در سال جاری حقوق سربازان وظیفه افزایش چشمگیری خواهد داشت که در صورت...