.
بعد از اساطیری مانند کرت کوبین، محمد علی، الویس و توپاک،حال نوبت بروس لی فرا ر…

. بعد از اساطیری مانند کرت کوبین، محمد علی، الویس و توپاک،حال نوبت بروس لی فرا ر…

. بعد از اساطیری مانند کرت کوبین، محمد علی، الویس و توپاک،حال نوبت بروس لی فرا رسیده‌است. در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۲، شرکت خانوادگی بروس لی و پروتکل NFTای Ethernity که اولین مجموعه NFT لی است را منتشر خواهندکرد.این مجموعه NFT الهام گرفته از فلسفه و آموزه‌های بروس لی است....