یکی از الگوهای الیوتی برای پیدا کردن انتهای یک موج اصلاحی… در صورتی که موج اول…

یکی از الگوهای الیوتی برای پیدا کردن انتهای یک موج اصلاحی… در صورتی که موج اول…

یکی از الگوهای الیوتی برای پیدا کردن انتهای یک موج اصلاحی… در صورتی که موج اول با پنج گام به طرف پایین حرکت کند احتمال تشکیل زیگزاگ بیشتر میشود و تارگت ها طبق تصویر مشخص میشوند… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain...