یکی از نشانه های شکست معتبر در کنار حجم معاملات استفاده از کندل شناسی و روانشناس…

یکی از نشانه های شکست معتبر در کنار حجم معاملات استفاده از کندل شناسی و روانشناس…

یکی از نشانه های شکست معتبر در کنار حجم معاملات استفاده از کندل شناسی و روانشناسی بازار است… instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #بیتکوین #ارزهای_دیجیتال #کریپتوکارنسی #کندل #کندل_استیک #کندل_شناسی #کندل_دوجی #ترس_و_طمع #روانشناسی_بازار...
استراتژی های مختلف در ورود به یک پوزیشن… 

@marketsignalist 
@marketsignalist …

استراتژی های مختلف در ورود به یک پوزیشن… @marketsignalist @marketsignalist …

استراتژی های مختلف در ورود به یک پوزیشن… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #بیتکوین #ارزهای_دیجیتال #کریپتوکارنسی #کندل #کندل_استیک #کندل_شناسی #کندل_دوجی #ترس_و_طمع...
خریداران در مقابل فروشندگان 

این نوع روانشناسی در نواحی معتبر است که حمایت مقاو…

خریداران در مقابل فروشندگان این نوع روانشناسی در نواحی معتبر است که حمایت مقاو…

خریداران در مقابل فروشندگان این نوع روانشناسی در نواحی معتبر است که حمایت مقاومتی وجود نداشته باشد… در نواحی مقاومتی نحوه روانشناسی قیمت تفاوت دارد… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین...
چند نکته کاربردی عالی برای فهمیدن روند کلی بازار 

@marketsignalist 
@marketsign…

چند نکته کاربردی عالی برای فهمیدن روند کلی بازار @marketsignalist @marketsign…

چند نکته کاربردی عالی برای فهمیدن روند کلی بازار 👌👌👌 instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain #پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #بیتکوین #ارزهای_دیجیتال #کریپتوکارنسی #کندل #کندل_استیک #کندل_شناسی #کندل_دوجی #ترس_و_طمع...
روانشناسی کندل ها… 

این روانشناسی و نحوه بررسی کندل زمانی صحیح است که در نواح…

روانشناسی کندل ها… این روانشناسی و نحوه بررسی کندل زمانی صحیح است که در نواح…

روانشناسی کندل ها… این روانشناسی و نحوه بررسی کندل زمانی صحیح است که در نواحی حمایتی و مقاومتی نباشیم… پس روند حرکتی قیمت نیز در بررسی کندل ها نقش مهمی دارند… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain...