الگوی کنج صعودی در روند نزولی یکی از الگوهای متداول ادامه دهنده است که در بازار …

الگوی کنج صعودی در روند نزولی یکی از الگوهای متداول ادامه دهنده است که در بازار …

الگوی کنج صعودی در روند نزولی یکی از الگوهای متداول ادامه دهنده است که در بازار جهانی فارکس و ارزهای دیجیتال دیده میشود… توجه داشته باشید که از ابتدا تا انتهای الگو حجم معاملات رو به کاهش و همچنین مکدی در ناحیه منفی است که اعتبار الگو را تایید می‌کند…...
الگوی فنجان

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده که در روند صعودی تشکیل میشود… پس…

الگوی فنجان یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده که در روند صعودی تشکیل میشود… پس…

الگوی فنجان یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده که در روند صعودی تشکیل میشود… پس از شکست سقف فنجان قیمت حداقل به اندازه عمق فنجان حرکت مثبت خواهد داشت… این الگو گاها در نمودار دیده میشود اما توجه داشته باشید که باید حتما در یک روند باشیم…...