.
از الگو‌های (پترن‌ها) مثلثی چیزی می‌دونی؟
اگرنه، بریم که با هم یاد بگیریم و تو…

. از الگو‌های (پترن‌ها) مثلثی چیزی می‌دونی؟ اگرنه، بریم که با هم یاد بگیریم و تو…

. از الگو‌های (پترن‌ها) مثلثی چیزی می‌دونی؟ اگرنه، بریم که با هم یاد بگیریم و تو تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. . خوب شما خیلی زرنگید و ما خیلی خوشحالیم، این پست رو یه بار گذاشته بودیم یه سوتی کوچیک داشت و دوتا اسلاید جابجا بود که سریع فهمیدید و ما افتخار می‌کنیم که این...