.
مدیر عامل شرکت امارات ایرلاین گفت است این شرکت اماراتی به زودی از بیت‌کوین به …

. مدیر عامل شرکت امارات ایرلاین گفت است این شرکت اماراتی به زودی از بیت‌کوین به …

. مدیر عامل شرکت امارات ایرلاین گفت است این شرکت اماراتی به زودی از بیت‌کوین به عنوان یک سرویس پرداخت استفاده خواهد کرد. در ادامه، این شرکت هواپیمایی می‌خواهد کالکشن توکن‌های غیر‌مثلی (NFT) را نیز به وبسایت خود اضافه کند. این هواپیمایی در حال برنامه‌ریزی برای استخدام...