.
کشور امارات به‌زودی مجوزهای فدرال را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال ص…

. کشور امارات به‌زودی مجوزهای فدرال را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال ص…

. کشور امارات به‌زودی مجوزهای فدرال را برای ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال صادر خواهد کرد. دولت امارات امیدوار است تا با صدور مجوزهای لازم در عرصه ارز دیجیتال، شرکت‌های بزرگ را به منطقه جذب نماید. بنا بر گزارش‌های منتشرشده در بلومبرگ، امارات تا پایان سه‌ماهه اول...