:
شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر  و ان…

: شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر و ان…

: 💎شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر و انجام يكسري اصول ساده اون كار و مهمترين بخش قضيه تكرار و تكراره كه منجر به بهترين نوع عمل بشه و با كسب تجربه ،ديگه اشتباهات در مسير رو انجام نده . انجام اين فرمول ساده در معامله گري هر كسي...
:
 كسب سود در بازارهاي مالي بصورت مستمر و بلند مدت تنها زماني امكان پذير است كه …

: كسب سود در بازارهاي مالي بصورت مستمر و بلند مدت تنها زماني امكان پذير است كه …

: 📌 كسب سود در بازارهاي مالي بصورت مستمر و بلند مدت تنها زماني امكان پذير است كه بتوانيم رفتار خودمان را با بازار تطبيق دهيم و با سرعت عكس العمل مناسبي به حركات قيمت ها داشته باشيم … 💎💵🙂 #رضا_بهار #رابرت_کیوساکی #بازار_مالی #فارکس_تریدر #تکنیکال #ثروت...