‌‌
دولت فدرال جبل‌الطارق اعلام کرد قصد دارد یک برنامه آزمایشی ترتیب دهد تا از فن…

‌‌ دولت فدرال جبل‌الطارق اعلام کرد قصد دارد یک برنامه آزمایشی ترتیب دهد تا از فن…

‌‌ دولت فدرال جبل‌الطارق اعلام کرد قصد دارد یک برنامه آزمایشی ترتیب دهد تا از فناوری بلاک‌چین برای حفظ اسناد رسمی دولتی در پلتفرم خود استفاده کند. . گزارش‌ها نشان می‌دهد که مرحله اول این برنامه به کاربران اجازه می‌دهد تا اسناد صادرشده توسط دولت را در یک پلتفرم امن...