.
ویتالیک بوترین، از بنیان‌گذاران اتریوم در مورد امنیت پل‌های کراس‌چین در اکوسیس…

. ویتالیک بوترین، از بنیان‌گذاران اتریوم در مورد امنیت پل‌های کراس‌چین در اکوسیس…

. ویتالیک بوترین، از بنیان‌گذاران اتریوم در مورد امنیت پل‌های کراس‌چین در اکوسیستم بلاک‌چین ابراز نگرانی کرد. به عقیده او ذخیره داده‌های بومی روی زنجیره‌های مستقیم (برای مثال اتریوم روی بلاک‌چین اتریوم یا سولانا روی بلاک‌چین سولانا) امنیت نسبی در برابر حمله ۵۱ درصدی...