.
یونیسف در آستانه هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس خود، نخستین کالکشن NFT مبتنی بر داد…

. یونیسف در آستانه هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس خود، نخستین کالکشن NFT مبتنی بر داد…

. یونیسف در آستانه هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس خود، نخستین کالکشن NFT مبتنی بر داده‌های سازمان را برای پشتیبانی از دسترسی کودکان با مدارس راه‌اندازی کرده است تا کمک‌های مالی را با روش‌های مبتکرانه جمع‌آوری کند. این کالکشن NFT اطلاعات بیش از ۲۸۰ هزار مدرسه از ۲۱ کشور را...