.
بنا بر ابلاغیه منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ازاین‌پس ورود ارز به‌…

. بنا بر ابلاغیه منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ازاین‌پس ورود ارز به‌…

. بنا بر ابلاغیه منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ازاین‌پس ورود ارز به‌صورت اسکناس معاف از مالیات خواهد بود. رئیس سازمان امور مالیاتی با انتشار این ابلاغیه اعلام کرده است که واردکنندگان ارز می‌توانند به هر میزان که بخواهند اسکناس وارد کشور کنند و پس از اظهار...