.
سی‌زی، مدیرعامل کمپانی بایننس در نشستی اعلام کرد به نظر او معاملات متمرکزی مان…

. سی‌زی، مدیرعامل کمپانی بایننس در نشستی اعلام کرد به نظر او معاملات متمرکزی مان…

. سی‌زی، مدیرعامل کمپانی بایننس در نشستی اعلام کرد به نظر او معاملات متمرکزی مانند بایننس تا پایان سال ۲۰۲۲ یا حتی بعد از آن ماندگار خواهند بود. سی‌زی در واکنش به توییت‌های متعددی در مورد معایب امور مالی متمرکز گفت: ما همچنان برای ایجاد یکپارچگی با سیستم مالی سنتی...