.
طی یک سال گذشته تعداد سهام مکنزی اسکات در کمپانی آمازون ۲.۵ میلیون کاهش پیدا ک…

. طی یک سال گذشته تعداد سهام مکنزی اسکات در کمپانی آمازون ۲.۵ میلیون کاهش پیدا ک…

. طی یک سال گذشته تعداد سهام مکنزی اسکات در کمپانی آمازون ۲.۵ میلیون کاهش پیدا کرده است؛ چراکه اسکات بخش مهمی از سرمایه خود را به امور بشردوستانه اختصاص می‌دهد. در حال حاضر ارزش کل سهام مکنزی به‌عنوان پنجمین زن ثروتمند دنیا در آمازون به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. ....
‌‌
کیمبال ماسک، کارآفرین و عضو هیئت‌مدیره شرکت تسلا و اسپیس ایکس، ادعا می‌کند که…

‌‌ کیمبال ماسک، کارآفرین و عضو هیئت‌مدیره شرکت تسلا و اسپیس ایکس، ادعا می‌کند که…

‌‌ کیمبال ماسک، کارآفرین و عضو هیئت‌مدیره شرکت تسلا و اسپیس ایکس، ادعا می‌کند که وب ۳ می‌تواند در امور بشردوستانه ۱۰۰ میلیارد دلار را آزاد کند. او مطمئن است که وب ۳ در امور بشردوستانه مفید خواهد بود. کیمبال ماسک در توییتر خود این مطلب را به اشتراک گذاشت و گفت اجرای وب...