بنیانگذار کاردانو برای گسترش امکانات NFT همکاری هایی را انجام می دهد

بنیانگذار کاردانو برای گسترش امکانات NFT همکاری هایی را انجام می دهد

زمان خبر:12 دقیقه قبلچارلز هاسکینسون، بنیانگذار کاردانو و جواد اشرف (Jawad Ashraf)، مدیر عامل Terra Virtua، قرار است در 25 آوریل (5 اردیبهشت) ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت محلی در مورد همکاری کاردانو و Terra Virtua و برنامه های آینده گفتگو کنند. Terra Virtua، یک پلتفرم...