.
شبکه لایتنینگ راه‌حلی برای مسئله مقیاس‌پذیری پروتکل بیت‌کوین است. لایتنینگ امک…

. شبکه لایتنینگ راه‌حلی برای مسئله مقیاس‌پذیری پروتکل بیت‌کوین است. لایتنینگ امک…

. شبکه لایتنینگ راه‌حلی برای مسئله مقیاس‌پذیری پروتکل بیت‌کوین است. لایتنینگ امکان تراکنش‌های خارج از زنجیره، فوری و فوق‌العاده کم‌هزینه را فراهم می‌کند؛ بااین‌حال به بیت‌کوین‌هایی نیاز دارد که در کانال‌های پرداخت توزیع‌شده تا در گره‌های لایتنینگ قفل سود هستند. . شبکه...