.
باندهای MVRV با مضربی از ۴.۵و ۵.۵ در نمودار رسم شده اند.
بر اساس رفتار پیشین ا…

. باندهای MVRV با مضربی از ۴.۵و ۵.۵ در نمودار رسم شده اند. بر اساس رفتار پیشین ا…

. باندهای MVRV با مضربی از ۴.۵و ۵.۵ در نمودار رسم شده اند. بر اساس رفتار پیشین این باند قیمت اگر با سقف باندها برخورد کند ، بیت‌کوین در محدوده ۱۳۴٬۳۸۵ دلار قرار خواهد گرفت. . به نظر شما بیت‌کوین به این سطح خواهد رسید؟ . منبع:glassnode . اهمیت:مهم . #بیتکوین #باندقیمت...