. فرارمغز‌ها از فیسبوک به a16z
.
مهندسان ارشد فیسبوک پروژه رمزارزی این شرکت برجس…

. فرارمغز‌ها از فیسبوک به a16z . مهندسان ارشد فیسبوک پروژه رمزارزی این شرکت برجس…

. فرارمغز‌ها از فیسبوک به a16z . مهندسان ارشد فیسبوک پروژه رمزارزی این شرکت برجسته را رها کرده اند! . دو رهبر از مهندسان ارشد فیسبوک،به شرکت آندرسن هوروویتز (a16z) پیوسته اند،a16z یک شرکت پیشرو در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر و فعال در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد و در...