.
کریس دیکسون، سرمایه‌گذار ارشد ارزهای دیجیتال و فعال در شرکت سرمایه‌گذاری معروف…

. کریس دیکسون، سرمایه‌گذار ارشد ارزهای دیجیتال و فعال در شرکت سرمایه‌گذاری معروف…

. کریس دیکسون، سرمایه‌گذار ارشد ارزهای دیجیتال و فعال در شرکت سرمایه‌گذاری معروف a16z در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که وب ۳ امری اجتناب‌ناپذیر است و به‌زودی شرایط راه‌اندازی آن مهیا خواهد شد. . دیکسون در مصاحبه خود با شبکه D3 گفته است که وب ۳ ساخته خواهد شد و از...