.
این روزها بحث آواتار به‌عنوان یکی از ویژگی‌های متاورسی بسیار داغ است و خیلی از…

. این روزها بحث آواتار به‌عنوان یکی از ویژگی‌های متاورسی بسیار داغ است و خیلی از…

. این روزها بحث آواتار به‌عنوان یکی از ویژگی‌های متاورسی بسیار داغ است و خیلی از افراد به‌دنبال راهی برای ایجاد آواتار خودشان هستند. اینستاگرام در آپدیت جدید خود بخشی با عنوان آواتار اضافه کرده است و ما در این پست می‌خواهیم مراحل ساخت آواتار در این اپلیکیشن محبوب و...