.
شرکت سرمایه‌گذاری WisdomTree در حال آماده‌سازی اپلیکیشن مالی دیجیتالی است که ب…

. شرکت سرمایه‌گذاری WisdomTree در حال آماده‌سازی اپلیکیشن مالی دیجیتالی است که ب…

. شرکت سرمایه‌گذاری WisdomTree در حال آماده‌سازی اپلیکیشن مالی دیجیتالی است که به مشتریان اجازه می‌دهد تا با ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مالی معامله داشته باشند. ویل پک، مدیر دارایی‌های دیجیتال این شرکت سرمایه‌گذاری گفته است که هدف راه‌اندازی اپلیکیشن انجام خدمات...