.
چین‌لینک و ایوتکس‌لینک مشارکتشان را گسترش دادند تا توسعه‌دهنده‌ها بتوانند اپلی…

. چین‌لینک و ایوتکس‌لینک مشارکتشان را گسترش دادند تا توسعه‌دهنده‌ها بتوانند اپلی…

. چین‌لینک و ایوتکس‌لینک مشارکتشان را گسترش دادند تا توسعه‌دهنده‌ها بتوانند اپلیکیشن‌های قرارداد هوشمند با دسترسی به دیتای دنیای واقعی و محاسبات آف‌چین را روی پلتفرم‌های بلاک‌چینی آینده اجرا کنند. این همکاری شامل پروتوفایر می‌شود؛ گفتنی است پروتوفایر (Protofire)...