.
دولت کره جنوبی در اقدام اخیر خود خواستار جلوگیری از انتشار بازی‌های کسب درآمدی…

. دولت کره جنوبی در اقدام اخیر خود خواستار جلوگیری از انتشار بازی‌های کسب درآمدی…

. دولت کره جنوبی در اقدام اخیر خود خواستار جلوگیری از انتشار بازی‌های کسب درآمدی شده و از کمپانی‌ها درخواست کرده است بازی‌های موجود را هم از Google Play و App Store حذف کنند. لازم به ذکر است که بازی‌های کسب درآمدی به صنعت محبوبی تبدیل شده و رشد قابل‌توجهی را هم...