.
خالق بازی اکسی‌اینفینیتی پیش‌بینی کرده است که بازیابی مبلغ سرقتی بیش از ۲ سال …

. خالق بازی اکسی‌اینفینیتی پیش‌بینی کرده است که بازیابی مبلغ سرقتی بیش از ۲ سال …

. خالق بازی اکسی‌اینفینیتی پیش‌بینی کرده است که بازیابی مبلغ سرقتی بیش از ۲ سال طول می‌کشد و این مدت‌زمان مناسبی برای بازیابی ۶۰۰ میلیون دلار است. این شرکت در حال همکاری با آژانس‌های قانونی مختلف جهت بازیابی توکن‌هایی است که اواخر مارس توسط هکرها از پل رونین خارج شده...
.
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۱ بازی متاورسی اکسی‌اینفینیتی توانسته ا…

. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۱ بازی متاورسی اکسی‌اینفینیتی توانسته ا…

. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۱ بازی متاورسی اکسی‌اینفینیتی توانسته است ۱.۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند و اولین سریNFTهای خود را به فروش ۴ میلیارد دلاری برساند. بازی متاورسی اکسی‌اینفینیتی بیشتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار آدرس منحصربه‌فرد و بیش از ۱۱ میلیون اکسی...