.
یکی از قانون‌گذاران ایالات‌متحده‌آمریکا به نام تام ایمر بر این باور است که اگر…

. یکی از قانون‌گذاران ایالات‌متحده‌آمریکا به نام تام ایمر بر این باور است که اگر…

. یکی از قانون‌گذاران ایالات‌متحده‌آمریکا به نام تام ایمر بر این باور است که اگر فدرال رزرو از کاربران بخواهد تا برای دسترسی به دلار دیجیتال حساب باز کنند، اتفاقی شبیه به اقتدارگرایی دیجیتالی چین در آمریکا رخ خواهد داد. این قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین اتفاقی...