اصطلاح پل های میان زنجیره ایNFTبه چه معناست؟

اصطلاح پل های میان زنجیره ایNFTبه چه معناست؟

تبادل بین بلاک چین‌های مختلف برای ارزهای دیجیتال بدون پل زنجیره‌ای امکان‌پذیر است اما گران‌تر و زمان‌برتر است. بدون استفاده از پل زنجیره ای، کاربران باید ابتدا یک توکن ارز دیجیتال را به یک ارز فیات تبدیل کنند که اغلب مستلزم کارمزد است. آنها سپس از ارز برای دریافت نوع...