.
سال‌هاست که ایران در رتبه اول لیست کشورهای تحریمی قرار دارد. بااین‌وجود، با شر…

. سال‌هاست که ایران در رتبه اول لیست کشورهای تحریمی قرار دارد. بااین‌وجود، با شر…

. سال‌هاست که ایران در رتبه اول لیست کشورهای تحریمی قرار دارد. بااین‌وجود، با شروع جنگ روسیه و اوکراین و اِعمال تحریم‌های بین‌المللی، روسیه به رتبه اول این لیست رسیده و اکنون ایران در رتبه دوم قرار گرفته است. . فکر می‌کنید به‌تدریج تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود؟ ....