۱.
حجم معاملات آپشن در صرافی‌ بازار مشتقه CME در ماه ژانویه ۲۸.۶٪ افزایش داشت و …

۱. حجم معاملات آپشن در صرافی‌ بازار مشتقه CME در ماه ژانویه ۲۸.۶٪ افزایش داشت و …

۱. حجم معاملات آپشن در صرافی‌ بازار مشتقه CME در ماه ژانویه ۲۸.۶٪ افزایش داشت و به ۱۸۸۲ قرارداد رسید. این بیشترین حجم معاملات ثبت‌شده در یک ماه در تاریخ این صرافی است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، بیشتر این معاملات در اواخر ژانویه انجام شده‌اند. . ۲. در مقابل حجم...