:این روزهای آخر سال طبق روال همیشه عرضه ها در بازار سهام زیاده ولی قیمت های سهام…

:این روزهای آخر سال طبق روال همیشه عرضه ها در بازار سهام زیاده ولی قیمت های سهام…

:این روزهای آخر سال طبق روال همیشه عرضه ها در بازار سهام زیاده ولی قیمت های سهام به شدت مناسب هستند البته منظورم این نیست که خرید سهم انجام بدید چون همیشه گفتم از برگشت روند نزولی مطمئن باشید بعد خرید کنید. فقط منظورم این هست که سهمتون را مفت از چنگتون در نیارن که...