‌‌
پروژه زنجیره هوشمند باینانس اوراکورو به یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) تب…

‌‌ پروژه زنجیره هوشمند باینانس اوراکورو به یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) تب…

‌‌ پروژه زنجیره هوشمند باینانس اوراکورو به یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) تبدیل می‌شود. . پروتکل محبوب اوراکل در زنجیره هوشمند بایننس برای بزرگ‌ترین ارتقای خود آماده می‌شود. بنابر اخبار منتشرشده اوراکورو اعلام نمود که بزرگ‌ترین ارتقای خود را تجربه خواهد کرد و با...