.
بازرسان آلمان امروز از تعطیلی یک بازار دارک‌نت به زبان روسی خبر دادند که گفته …

. بازرسان آلمان امروز از تعطیلی یک بازار دارک‌نت به زبان روسی خبر دادند که گفته …

. بازرسان آلمان امروز از تعطیلی یک بازار دارک‌نت به زبان روسی خبر دادند که گفته می‌شود در زمینه دارو فعال بوده است. بعد از تعطیلی این پلتفرم، بیت‌کوین‌هایی به ارزش ۲۳ میلیون یورو (۲۵.۳ میلیون دلار) توسط دولت آلمان ثبت و ضبط شد. دادستانی فرانکفورت پلتفرم Hydra Market...