.
امواج هولد، درصد بیت‌کوین‌هایی را به ما نشان می‌دهد که آخرین بار در بازه‌های ز…

. امواج هولد، درصد بیت‌کوین‌هایی را به ما نشان می‌دهد که آخرین بار در بازه‌های ز…

. امواج هولد، درصد بیت‌کوین‌هایی را به ما نشان می‌دهد که آخرین بار در بازه‌های زمانی خاصی جابه‌جا شده‌اند. این امواج را به کوتاه‌مدت (۲۴ ساعت تا ۶ ماه)، میان‌مدت (۶ ماه تا ۳ سال) و بلندمدت (۳ سال تا بیش از ۱۰ سال) گروه‌بندی کرده‌ایم. نوار آبی درصد بیت‌کوین‌هایی است که...