نومد 22.4 میلیون دلار از مبلغ سرقت شده را بازگردانده است

نومد 22.4 میلیون دلار از مبلغ سرقت شده را بازگردانده است

زمان خبر:3 ثانیه قبلطبق داده‌های اتراسکن، 22.4 میلیون دلار یا 11.7 درصد از هک 190 میلیون دلاری به Nomad بازگردانده شده است زیرا تیم این پروژه جایزه برای این کار تعیین کرده است.مبلغ بازیابی شده اکنون بیش از دو برابر 9 میلیون دلاری است که هکرهای کلاه سفید روز چهارشنبه...