.
در بحبوحه جنگ اوکراین، بحران جهانی غذا، بحران انرژی و البته شوک افزایش قیمت‌ها…

. در بحبوحه جنگ اوکراین، بحران جهانی غذا، بحران انرژی و البته شوک افزایش قیمت‌ها…

. در بحبوحه جنگ اوکراین، بحران جهانی غذا، بحران انرژی و البته شوک افزایش قیمت‌ها در بازارهای کشورها، یک پیشنهاد جالب‌توجه روی میز ایران قرار گرفته است. طی چند روز اخیر یک هیئت تجاری روسی به ایران آمده و در گفتگو با برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران، پیشنهاد کردند که...